Firma powstała w lutym 2007 roku. Ściśle współpracujemy z firmą Instalatorstwo Elektryczne Bronisław Skrobol z 20-to letnim doświadczeniem w branży elektrycznej. Biuro firmy zlokalizowane jest w Pszczynie przy ul. Ogrodowej 33a.

Podstawą działalności firmy jest:
  • wykonywanie, modernizacja, konserwacja instalacji elektrycznych
  • pomiary elektryczne instalacji elektrycznych i odgromowych
  • instalacje teletechniczne budynków, domofonowe, kontroli dostępu oraz alarmowe.
Posiadamy
uprawnienia do eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych oraz
uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w zakresie
nieograniczonym wydanymi przez Izbę Inżynierów Budownictwa.